Čs. armády 9, 160 00, Praha 6        Tel/Fax: 233 330 981
Stálí spolupracovníci

Statika: STATIKA AT s.r.o. ing. Brašna

Požární bezpečnost: J. Chlumský, D. Brouzdová

Zdravotní technika: ing. J. Sýkora

Tepelná technika: POLYTERM s.r.o.

Vzduchotechnika: KRPATA s.r.o.

Elektro: ing. K. Červenka | REVEL PLUS s.r.o.

Elektro slaboproud: V. Pecák

MaR: A. Stuchlíková

Geodetická kancelář: Nedoma + Řezník s.r.o.

Created by Gobie | All rights reserved Atelier M